ارتباط با ما

آدرس کارخانه: تبریز، کیلومتر 25 جاده صوفیان، شهرک سرمایه گذاری خارجی، میدان صنعت، خیابان ایران
تلفن: 8- 32466284 - 041
فکس : 32466289 - 041

آدرس دفتر تهران: تهران، خیابان ولیعصر، نبش میر داماد، برج دوم اسکان، طبقه اول
تلفن: 4 – 88654810 - 021
فکس : 88798942 - 021

Email : info@afcotabriz.com
Email : afcoir@gmail.com