مشتریان ما

شرکتهای گروه پمپیران (شرکت صنایع پمپیران، شرکت نوید موتور، شرکت نوید سهند، شرکت پرشیا، شرکت راشا، شرکت سهند انرژی)
شرکت تراکتور سازی
شرکت ماشین سازی تبریز
شرکت سیمان صوفیان
شرکت مکانیک آب
شرکت کیپ آب
شرکت آروین
شرکت نیروگاه تبریز
شرکت موتوژن
شرکت پیستون سازی
شرکت فولاد کاوه
شرکت فولاد ناب
و ...